Műszerpark

A laboratórium kialakítása és jelenlegi felszerelése lehetővé teszi az =alfa típusú= vizsgálati körön kívül eső vizsgálatok elvégzését is, valamint a piaci igények alapján a megrendelő igénye szerinti fejlesztést segítő laboratóriumi vizsgálatokat is .

   
   

A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium az alábbi főbb elemeket tartalmazza:

 • Reflexiómentesített mérőhelyiség (Full Anechoic Chamber) sugárzott jelek mérésére a 30 MHz …40 GHz frekvenciatartományban, részben hibrid abszorberrel borítva, 3m-es mérőtávolsággal. Szabad belmérete az abszorber piramisok csúcsainak figyelembevételével 10x4.8x3.5 m.

 • Programvezérelt, nagy teherbírású forgóasztal a mérőhelyiségben, valamint audio- és video kapcsolat a mérésvezérlő helyiséggel.

 • Referencia antenna készlet a 25 MHz… ... 40 GHz-frekvenciasávra.

 • Spektrumanalizátor és generátor 3 kHz…40 GHz frekvenciasávra.

 • Teljesítménymérő különféle mérőfejekkel 40 GHz mérőfrekvenciáig.

 • Szabadtéri mérőhely a 9kHz ... …30MHz frekvenciatartományra, 10m (vagy 3 m ) mérőtávolsággal.

 • Kalibrált mérőantenna a 9kHz...…30MHz frekvenciatartományra.

 • Hordozható spektrumanalizátor a 3 kHz…...13 GHz frekvenciasávra.

 • Szignálgenerátorok analóg és digitális modulációs lehetőséggel.

 • Alacsonyfrekvenciás kiegészítő műszerek (függvénygenerátorok, frekvenciamérő, oszcilloszkóp, stb.) az =alfa típusú= vizsgálatok alapjául szolgáló szabványok kívánalmai szerint.

 • Klímakamra a szélsőséges hőmérsékleti feltételek ( -40...+160C  ) melletti vizsgálatokhoz, páratartalom beállítható.

 • Kalibráló munkahely a laboratórium mérőképességének folyamatos biztosításához.

Egyéb EMC mérésekhez használható mérőeszközök a következőkhöz:

 • ESD vizsgálat

 •  Vezetett immunitás és emisszióvizsgálat

A laboratórium műszereinek többsége Agilent gyártmányú, a mérőeszközök az ISO/IEC 17025: 2005 szabvány követelményeinek megfelelően nemzeti etalonra visszavezethetően kalibráltak.

A reflexiómentesített mérőhelyiséget a Frankonia GmbH szállította, a validálást az ARC Seibersdorf Research GmbH végezte.

Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.