Műszerpark

A laboratórium kialakítása és jelenlegi felszerelése lehetővé teszi az =alfa típusú= vizsgálati körön kívül eső vizsgálatok elvégzését is, valamint a piaci igények alapján a megrendelő igénye szerinti fejlesztést segítő laboratóriumi vizsgálatokat is .

   
   

A Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium az alábbi főbb elemeket tartalmazza:

 • Reflexiómentesített mérőhelyiség (Full Anechoic Chamber) sugárzott jelek mérésére a 30 MHz …40 GHz frekvenciatartományban, részben hibrid abszorberrel borítva, 3m-es mérőtávolsággal. Szabad belmérete az abszorber piramisok csúcsainak figyelembevételével 10x4.8x3.5 m.

 • Programvezérelt, nagy teherbírású forgóasztal a mérőhelyiségben, valamint audio- és video kapcsolat a mérésvezérlő helyiséggel.

 • Referencia antenna készlet a 25 MHz… ... 40 GHz-frekvenciasávra.

 • Spektrumanalizátor és generátor 3 kHz…40 GHz frekvenciasávra.

 • Teljesítménymérő különféle mérőfejekkel 40 GHz mérőfrekvenciáig.

 • Szabadtéri mérőhely a 9kHz ... …30MHz frekvenciatartományra, 10m (vagy 3 m ) mérőtávolsággal.

 • Kalibrált mérőantenna a 9kHz...…30MHz frekvenciatartományra.

 • Hordozható spektrumanalizátor a 3 kHz…...13 GHz frekvenciasávra.

 • Szignálgenerátorok analóg és digitális modulációs lehetőséggel.

 • Alacsonyfrekvenciás kiegészítő műszerek (függvénygenerátorok, frekvenciamérő, oszcilloszkóp, stb.) az =alfa típusú= vizsgálatok alapjául szolgáló szabványok kívánalmai szerint.

 • Klímakamra a szélsőséges hőmérsékleti feltételek ( -40...+160C  ) melletti vizsgálatokhoz, páratartalom beállítható.

 • Kalibráló munkahely a laboratórium mérőképességének folyamatos biztosításához.

Egyéb EMC mérésekhez használható mérőeszközök a következőkhöz:

 • ESD vizsgálat

 •  Vezetett immunitás és emisszióvizsgálat

A laboratórium műszereinek többsége Agilent gyártmányú, a mérőeszközök az ISO/IEC 17025: 2005 szabvány követelményeinek megfelelően nemzeti etalonra visszavezethetően kalibráltak.

A reflexiómentesített mérőhelyiséget a Frankonia GmbH szállította, a validálást az ARC Seibersdorf Research GmbH végezte.

Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00