Laboratórium törtébete

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003-ban pályázatot írt ki IHM HHÁT-1 kódszámon „Rádió berendezések és távközlő végberendezések megfelelőségét vizsgáló szervezetek létrehozásának támogatása” elnevezéssel.

A Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszéke a fenti pályázaton 297 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert a Rádió berendezések alapvető frekvenciagazdálkodási követelményeinek vizsgálatára, az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2001 szabvány szerint felkészült és a vonatkozó harmonizált szabványok alapján akkreditált, valamint az IHM Minisztere által kijelölt vizsgáló laboratórium létrehozása” elnevezésű célfeladat megvalósítására.

  •  A projekt kezdete (a Támogatási szerződés aláírása): 2003. december 16.

  • A projekt befejezésének határideje: 2006. március 31.

  • A beruházás szerződés szerinti teljes összege: 330 millió Ft, melyből 10% a saját rész.

A projekt vezetője kezdetben Dr. Borbély Gábor, később Prof. Dr. Kóczi T. László.

2005

A beruházás eredményeként létrejött a Széchenyi István Egyetem Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriuma, mely kezdetben 10 harmonizált szabvány szerint akkreditált, független vizsgáló laboratóriumként kezdte működését. Az akkreditált körbe eső vizsgálatok elsősorban rövid hatótávolságú rádiós eszközök (SRD), valamint egyéb analóg és digitális rádiófrekvenciás eszközök  megfelelőség vizsgálatára vonatkoznak.

  • Az akkreditálási okirat száma: NAT-1-1410/2005.

Vezetők: dr. Kolos Tibor laboratóriumvezető, Fehér András minőségirányítási vezető.

2006

A laboratórium hivatalos átadására 2006.április került sor, melyen Jambrik Mihály adta át a kijelölési okíratot.

  • A kijelölési okirat száma:

2008

Az eredetileg 3 évre kapott NAT akkreditásció újabb 4 évre megújításra került  10 harmonizált szabvány szerint.

  • Az akkreditálási okirat száma: NAT-1-1410/2008.

2011

2011 július 1-től dr. Kolos Tibor Nyugállományba vonult. Új laboratóriumvezető Dr. Kuczmann miklós.

A széchenyi István Egyetem intézményfejlesztéseként a EU közbeszerzési értesítőben meghirdetésre került a a "Jármű- és közlekedésiparhoz kapcsolódó multidiszciplináris műszaki képzési kutatási infrastruktúrafejlesztés a Széchenyi István Egyetem központi kampuszán" projekt keretében K+F 8 RF vizsgáló labor EMC beruházás és eszközbeszerzés. TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0003. projekt, amely EMC vizsgálatok eszközállományának alapjait teremtette meg.

2012

 Dr. Kuczmann Miklóst kinevezik az Automatizálási Tanszék tanszékvezetőjének. Új laboratóriumvezető Mórocz Tamás.

A NAT akkreditáció nem kerül megújításra.

2014

Mórocz Tamás laboratóriumvezető munkaviszonya 2014. június 15-én megszűnik.

 

Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2019. január 30. 00:00 - 2019. február 2. 23:00
Beiratkozás 2019. január 31. 00:00 - 2019. február 1. 23:00