Vizsgálatok

Vizsgálataink következő képpen csoportosíthatók

Akkreditált szabványok

 • MSZ EN 55014-1:2017
  Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2016 + COR1:2016)
 • MSZ EN 55014-2:2015
  Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsaládszabvány (CISPR 14-2:2015)
 • MSZ EN 55024:2017
  Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:2010)
 • MSZ EN 55032:2015
  Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015)
 • MSZ EN IEC 61000-3-2:2019
  Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018)
 • MSZ EN IEC 61000-3-3:2013
  Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013)
 • MSZ EN 300 220-1:2017
  A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek
 • MSZ EN 300 220-2:2018
  A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 2. rész: Az általános alkalmazású rádióberendezések rádióspektrumhoz való hozzáférésének harmonizált szabványa
 • MSZ EN 300 328:2017
  Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban működő, széles sávú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

További szabványok

 • MSZ EN 54-25 (CEN EN 54-25)
 • MSZ EN 50121-3-2 (CENELEC EN 50121-3-2)
 • MSZ EN 50083-2 (CENELEC EN 50083-2)
 • MSZ EN 300 330 (ETSI EN 300 330)
 • MSZ EN 300 440 (ETSI EN 300 440)
 • MSZ EN 301 893 (ETSI EN 301 893)
 • MSZ EN 301 489 (ETSI EN 301 489)
 • MSZ EN 302 065-1 (ETSI EN 302 065-1)
 • MSZ EN 60730-1 (CENELEC EN 60730-1)
 • MSZ EN 60068-2-1 (IEC 60068-2-1)
 • MSZ EN 60068-2-2 (IEC 60068-2-2)
 • MSZ EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2)
 • MSZ EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3)
 • MSZ EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4)
 • MSZ EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5)
 • MSZ EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6)
 • MSZ EN 61000-4-8 (IEC 61000-4-8)
 • MSZ EN 61000-4-11 (IEC 61000-4-11)
Egyéb vizsgálatok
 • Antenna paraméterek vizsgálata
 • Helyszíni emisszió mérés, zavardetektálás
 • EMF vizsgálat
 • Árnéykolási hatékonyság mérés

 

Vissza

Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.